indirimden vaz-
geçe-
meyen-
lere
Highway FM
Servis Saatleri
×
Bolu Dağı İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 7 ay önce

BOLU DAĞI İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

22/ 04 /2021 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

GÜNDEMİ

1- Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

2- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

3- 2020 yılı bağımsız denetim raporunun okunması,

4- 2020 yılı bilanço ve gelir tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülerek karara bağlanması,

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

7- 2021 yılında bağımsız denetim hizmeti alınacak firmanın belirlenmesi,

8- Yönetim Kurulu huzur hakkı ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,

9- Dilek ve temenniler,

10- Kapanış.

Genel Kurul Toplantısı’na Davet

Yönetim Kurulumuzun aldığı 19/03/2021 tarih ve 2021/4 sayılı karara istinaden, şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22/04/2021 Perşembe günü saat 14:00’da Ankara-İstanbul Otoyolu 227. Km. Elmalık Mevkii No:5/Z0095/BOLU adresindeki şirket merkezimizde, ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

Finansal tablolar ve Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu, Genel Kurul toplantısından en az 15 gün önce şirket merkezimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza asaleten veya ekteki vekâletname ile temsilen katılmanız hususu ilan olunur. Toplantıya temsilen katılım sağlanacak ise vekâletnamenin noterde düzenlenmiş olması gerekmektedir. Vekâlet veren hisse sahibi gerçek kişi ise noterden imza beyannamesinin, tüzel kişi ise şirketi bu genel kurulda temsil edecek kişinin belirlendiği Yönetim Kurulu kararı fotokopisi ve şirket imza sirkülerinin vekâletname ekine konulması şarttır. Ayrıca şirket ana sözleşmemiz gereğince bir kişi kendi hissesinin dışında sadece bir kişiye vekil olabileceğinden, vekâlet verilecek kişinin bu durumu dikkate alarak tespit edilmesi gerekmektedir.

V E K A L E T N A M E

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Bolu Dağı İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 22/04/2021 Perşembe günü saat 14.00 de Ankara-İstanbul Otoyolu 227. Km. Elmalık mevkii Merkez/BOLU adresinde gerçekleştirilecek 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ……………………........................................................... ‘ı temsilci tayin ettim/ettik.

Vekaleti Veren :

Adı Soyadı/Ticari Ünvanı :

Sermaye Miktarı :

Pay Adeti :

Adresi :