Jiva Beach Resort
×
Bolu Dağı İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 3 yıl önce

BOLU DAĞI İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

21/12/2023 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

GÜNDEMİ

1- Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

2- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

3- Seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,

4- Dilek ve temenniler, kapanış.

Yönetim Kurulumuzun aldığı 27/11/2023 tarihli karara istinaden, şirketimizin 2023 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 21/12/2023 Perşembe günü saat 11:00’da Ankara-İstanbul Otoyolu 227. Km. Elmalık Mevkii No:5/Z0095 BOLU adresindeki şirket merkezimizde, ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

Olağanüstü Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

V E K A L E T N A M E

Sahibi olduğum/olduğumuz paya ilişkin olarak, Bolu Dağı İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 21/12/2023 tarihinde Ankara-İstanbul Otoyolu 227. Km. Elmalık mevkii Merkez/BOLU adresinde Perşembe günü saat 11:00’da yapılacak 2023 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ……..………..…………………‘ı vekil tayin ettim/ettik.

Vekaleti veren :

Adı soyadı/Ticari ünvanı :

Sermaye miktarı :

Pay adedi :

Adresi :