indirimden vaz-
geçe-
meyen-
lere
Highway FM
Servis Saatleri
×
Önemli Duyuru 6 ay önce

Sayın Ortaklarımız,

Kayıtlarımızda yaptığımız incelemede bazı ortaklarımızın sermaye taahhüt borçlarını halen ödemedikleri görülmüştür.

Şirketimizin 22.07.2016 tarih 2016/12 Yönetim Kurulu kararının 3.Maddesi gereğince ve TTK'nın 483.Maddesi uyarınca ,sermaye borcunu ödemeyen ortakların 1 (Bir) ay içerisinde bu borçlarını daha önce bildirilen şirket banka hesabımıza ödemeleri, aksi takdirde sair hukuki müracaat haklarımız saklı kalmak kaydıyla TTK'nın 482. Md. uyarınca rüçhan haklarını kaybedecekleri ve ödenmeyen sermaye karşılığı hisselerin talipli diğer ortaklara satılacağı önemle ilan olunur.

Saygılarımla,